Disclaimer

De hier vermeldde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Vanca Belgium NV. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Vanca Belgium NV enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Vanca Belgium NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Vanca Belgium NV.
De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Vanca Belgium NV is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vanca Belgium NV.
Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

Links

De website van Vanca Belgium NV bevat links naar andere sites. Vanca Belgium NV oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.
We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Vanca Belgium NV het privacybeleid te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt.

Meldingen en aanpassingen

Vanca Belgium NV behoudt zich het recht voor op elk ogenblik zijn Privacybeleid te wijzigen.